Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/sport/plywalnia_odkryta
Drukuj grafikę : tak / nie

Pływalnia odkryta

ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie

Czynna w sezonie letnim od 10:00 - 18:00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pływalni odkrytej w sezonie letnim mają do dyspozycji:

Bilet wstępu:
- bilet normalny - 4,00 zł/dzień
- bilet ulgowy - 2,00 zł/dzień

po godz. 16:00 - 50% odpłatności
- bilet normalny - 2,00 zł/dzień
- bilet ulgowy* - 1,00 zł/dzień

- bilet dla osoby niepełnosprawnej** - 2,00 zł/dzień
po godz. 16:00 - 50% odpłatności - 1,00 zł/dzień

dzieci do lat 5, emeryci i renciści oraz kombatanci i weterani wojenni *** - bezpłatnie
wypożyczenie kompletu rakietek do tenisa stołowego - 3,00 zł/godz.

kort tenisowy:
- bilet normalny - 10,00 zł osobo/godz.
- bilet ulgowy* - 5,00 zł osobo/godz.


* bilet ulgowy – dzieci i młodzież ucząca się do lat 25 na podstawie przedłożonej legitymacji,
** osoby niepełnosprawne – za okazaniem ważnej legitymacji inwalidzkiej lub orzeczenia komisji lekarskiej,
*** emeryci i renciści – za okazaniem ważnej legitymacji emeryta, rencisty oraz kombatanci i weterani wojenni po okazaniu dokumentów uprawniających.