Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/szczepanek
Drukuj grafikę : tak / nie

Szczepanek

 
 

Sołtys: Agnieszka Knopik
Telefon: 518-146-034

Rada Sołecka :
1. Wojciech Lisowski - przewodniczący

2. Janusz Iwanecki
3. Marcin Iwanecki
4. Grzegorz Kazek
5. Piotr Mateja
6. Gizela Sklorz
7. Helena Zając

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :