Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/rozniatow
Drukuj grafikę : tak / nie

Rożniątów

 

Sołtys: Karol Bischoff 
Telefon: 660-303-589

Rada Sołecka :
1. Anita Ochwat - przewodnicząca

2. Alicja Foltyn
3. Andrzej Janczyszyn
4. Rudolf Kopa
5. Irena Miler
6. Konrad Plachetka
7. Jan Wyrwoł

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :