Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/rozmierka
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozmierka

 

Sołtys: Joachim Kaczmarczyk
Telefon: 692-755-396

Rada Sołecka :
1. Danuta Cichoń - przewodnicząca

2. Agnieszka Hermasz
3. Jarosław Kusidło
4. Karina Pandel
5. Gabriela Radziej
6. Zbigniew Rudnik
7. Józef Suchan

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :