Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/pluznica_wielka
Drukuj grafikę : tak / nie

Płużnica Wielka

 

Sołtys: Iwona Wczasek 
Telefon: 502-924-640

Rada Sołecka :
1. Danuta Parusel- przewodnicząca

2. Kamil Grzejszczyk
3. Iwona Hatlapa
4. Wanda Kaczmarczyk
5. Marcin Kusz
6. Paweł Morcinek
7. Sylwia Pawliczek
8. Rafał Ring

Teren sołectwa obejmuje obwód łowiecki :