Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/jedrynie
Drukuj grafikę : tak / nie

Jędrynie


Sołtys: Zofia Habasz

Telefon: 514-931-010

Rada Sołecka :
1. Karina Bytomska- przewodnicząca

2. Iwona Drzymała
3. Agnieszka Feluks
4. Natalia Gordzielik
5. Eryka Merkel
6. Gabriela Piontek
7. Krzysztof Raitor

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :