Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/blotnica_strzelecka
Drukuj grafikę : tak / nie

Błotnica Strzelecka

 

Sołtys: Elżbieta Geisler

Rada Sołecka:

1. Adam Nowok - przewodniczący
2. Piotr Koźlik
3. Krzysztof Polok
4. Łukasz Skorupa
5. Iwona Szendzielorz
6. Wilhelm Wolny

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :