Ostrzeżenie meteorologiczne - porywisty wiatr
Strona główna Komunikaty

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dla pawilonu handlowo-usługowego oraz odcinka pasa drogowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej.

09 Sierpnia 2007
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 18.06.2007r. uzupełniony 28.06.2007r. złożony przez Panią Joannę Złotoś zamieszkałą w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 34a działąjącą w imieniu i z upoważnienia Silesian Investment Center Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Olimpijskiej 11, zostało wydane postanowienie
Nr GK.V-7624/14/07 z dnia 7.08.2007r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwziecia polegającego na:

przebudowie sieci kanalizacji deszczowej dla pawilonu handlowo-usługowego oraz odcinka pasa drogowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej
na działkach o nr nr:

2068/1, 2068/2, 2068/3, 2070, 2071, 2067/2, 2065, 2066 z mapy 9,
2067/3, 2228/1, 2090, 2091, 2092/1, 2093/1 z mapy 10.

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za miom pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego obwieszczenia na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl. Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

Obwieszczenie wywiesza się na okres
od dnia 9 sierpnia do 23 sierpnia 2007r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H