Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową trzech przepompowni ścieków, dla sołectwa Grodzisko.

29 Sierpnia 2007
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.) zawia-damiam, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wszczęto na żądanie Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-runkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ka-nalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infra-strukturą, w tym budową trzech przepompowni ścieków, dla sołectwa Grodzisko.

W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miej-skim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 21 zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 4049346 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 30 sierpnia do 13 września 2007r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H