Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz / Добре, що Ви до нас завітали
Strona główna Komunikaty

Konsultacje

17 Listopada 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Na podstawie §3 Uchwały Nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konieczne jest przeprowadzenie konsultacji projektów prawa miejscowego poprzez umieszczenie m.in.na stronie www zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w sposób i na zasadach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie_Burmistrza_Strzelec_Opolskich.pdf 21-11-17 13:55 206.77KB pobierz plik: Zarządzenie_Burmistrza_Strzelec_Opolskich.pdf
pdf Załącznik_nr_1.pdf 21-11-17 13:55 202.25KB pobierz plik: Załącznik_nr_1.pdf
pdf Załącznik_nr_2.pdf 21-11-17 13:55 3.9MB pobierz plik: Załącznik_nr_2.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H