Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.henry.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Aktywne-solectwa/idn:10575
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktywne sołectwa

26 Listopada 2021
kategoria:
Aktualności
 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dofinansowuje małe lokalne projekty realizowane na terenach wiejskich. W tym roku 9 sołectw z naszej gminy zrealizowało ciekawe zadania dzięki temu wsparciu. Dziś radny Sejmiku Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn wręczył sołtysom tablice informacyjne dotyczące zrealizowanych projektów.

Tablice odebrali:

  • Krystyna Jendrzejek z Adamowic. Zrealizowane zadanie: „Doposażenie sołectwa w sprzęt do utrzymania estetyki terenów publicznych w sołectwie Adamowice”.
  • Roman Gawlik z Grodziska. Zrealizowane zadanie: „Poprawa stanu parkietu w „Domu Mieszkańców” w sołectwie Grodzisko”.
  • Joanna Koj z Kadłuba Pieca. Zrealizowane zadanie: „Doposażenie sołectwa Kadłub Piec w niezbędny sprzęt funkcyjny”.
  • Rafał Żelazny z Kalinowic. Zrealizowane zadanie: „Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw”.
  • Rafał Jokiel z Niwek. Zrealizowane zadanie: „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Niwki”.

W imieniu sołtysów, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu tablice odebrała wiceburmistrz Maria Feliniak.

  • Brzezina wykonała oświetlenie skwerku rekreacyjnego,
  • Kadłub-Wieś doposażył plac gminny w przyrząd edukacyjny,
  • Ligota Dolna wyremontowała Izbę Tradycji Lotniczej,
  • Warmątowice doposażyły salę spotkań.