Prawo lokalne

Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr XLIII/400/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Gminę Jemielnica
treść uchwały

Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
treść uchwały

  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/216/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania 
 • treść uchwały

Uchwała Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały

  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.
  treść uchwały

Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
treść uchwały

Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieaktualna
treść uchwały

Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
treść uchwały

  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r.
  treść uchwały

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
treść uchwały

Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
treść uchwały

Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
treść uchwały

Uchwała nr XX/272/2012 SEJMIKU Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”
treść uchwały

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017
treść planu

Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały

Sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego.
treść sprostowania

Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
treść uchwały

Zmiany do uchwały:

 • Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
  treść uchwały
 • Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
  treść uchwały

Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
treść uchwały

  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XXXI/237/13 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r.
  treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XXXII/245/13 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2013 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
treść uchwały

Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
treść uchwały

Uchwała Nr XXVIII/200/12 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
treść uchwały

  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/12 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  treść uchwały

Uchwała Nr XL/311/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi
treść uchwały

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H