EKO BOX

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „EKO BOX”

Od 29 kwietnia 2015 r. w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a  funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO - BOX”, którego nazwę wybraliśmy wspólnie z Państwem. 
Przedsięwzięcie pn. „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich (ul. A. Mickiewicza 2). 
W punkcie EKO BOX mieszkańcy Gmin: Strzelce Opolskie i Jemielnica, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą pozostawiać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne i odpady problematyczne.

EKO BOX przyjmuje:

 • papier (np.: czyste i złożone opakowania papierowe i tekturowe, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, foldery reklamowe),
 • szkło (butelki ze szkła białego i kolorowego, czyste słoiki bez nakrętek, butelki po sokach, szyby),
 • metale (czyste opakowania metalowe po artykułach spożywczych np. konserwach, orzeszkach, mleku skondensowanym, karmach dla zwierząt, aluminiowe puszki po napojach, metalowe zakrętki z butelek, słoików, kapsle, drobne elementy metalowe takie jak śrubki, nakrętki, klucze z zamków),
 • tworzywa sztuczne (zgniecione opakowania PET np.: po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, czyste pojemniki (kubeczki) i opakowania po – produktach mlecznych np.: po jogurcie, śmietanie, serkach, margarynie),
 • puste opakowania po chemii gospodarczej np.: butelki po płynach do prania, płukania tkanin, mycia naczyń; czyste folie spożywcze, reklamówki i woreczki foliowe),
 • opakowania wielomateriałowe (czyste i złożone kartony po mleku, śmietanach, sokach),
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie),
 • odpady kuchenne (obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • tekstylia (odzież, obuwie, koce, pościel, itp.),
 • zużyte opony (z pojazdów o ładowności do 3,5 t w maksymalnej ilości 10 sztuk z jednej nieruchomości zamieszkałej rocznie, odpad komunalny dostarczony w ilości powyżej limitu przyjmowany jest systemie zarządu składowiskiem),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz – do 1 t rocznie na jedną nieruchomość - bezpłatnie, odpad komunalny dostarczony w ilości powyżej limitu przyjmowany jest systemie zarządu składowiskiem),
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach, (np. lakiery, rozpuszczalniki, farby, zużyte oleje), powstające w gospodarstwach domowych),
 • papę odpadową (do 0.2 t rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej - bezpłatnie),
 • odpady poremontowe np. tapety,

Od 1 lipca 2020 r. chcąc oddać swoje odpady poremontowe, mieszkańcy muszą podzielić je wg kategorii:

 1. Odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające odpadów niebezpiecznych np. odpady z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne, terakota, glazura, inne płytki ceramiczne, kawałki płyt gipsowo-kartonowych. Przypominamy, że ilość tych odpadów przyjmowanych bezpłatnie przez punkt EKO BOX jest limitowana – 1 tona/rok od jednej nieruchomości.
 2. Usunięte tapety i okleiny – bez limitu.
 3. Materiały izolacyjne np. styropian, wełna mineralna - bez limitu.
 4. Odpady z demontażu z drewna np. okna i drzwi (bez szyb), ościeżnice, panele, deski - bez limitu.
 5. Odpady szklane: szyby, lustra, szyby z kabin prysznicowych - bez limitu.
 6. Odpady metalowe:  krany, wanny metalowe i żeliwne, kaloryfery, rury, metalowe profile kabin prysznicowych, profile aluminiowe - bez limitu.
 7. Odpady z tworzyw sztucznych: brodziki, wanny, rury, ramy okien PCV, wiaderka, folia budowlana, kabiny prysznicowe i ich elementy wykonane z tworzywa np. płyty plexi - bez limitu.
 8. Opakowania po farbach, klejach i zaprawach, silikonach - bez limitu..
 9. Opakowania ciśnieniowe po farbach w sprayu, piankach montażowych - bez limitu.

Okna i drzwi z szybami przyjmowane będą wyłącznie na składowisku  za opłatą.
Mieszkańcu jeśli nie chcesz, bądź nie masz możliwości posegregowania swoich odpadów poremontowych, możesz przekazać je na składowisko za opłatą.

Odpady niebezpieczne typu farby, lakiery, rozpuszczalniki powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta pozwalające na identyfikację odpadu (np. etykietę).

Przyjmowanie odpadów w Punkcie EKO BOX odbywa się tylko pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica oraz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Nie bedą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze).
 
UWAGA! PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW ZMIESZANYCH
 
ZANIM ODDASZ, ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY TWOJE ODPADY BYŁY:

 • odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone,
 • umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających informacje o zawartości (dot. odpadów w postaci płynnej),
 • możliwe do identyfikacji,
 • opróżnione z zawartości dotyczy m.in. odpadów wielkogabarytowych, 

Istotnym elementem PSZOK jest jego charakter edukacyjny.
W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi sala audiowizualna zlokalizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie oraz ścieżka edukacyjna usytuowana na terenie PSZOK, gdzie w prosty, ale ciekawy sposób, można poinformować odwiedzających punkt mieszkańców o sposobach postępowania z odpadami oraz funkcjonującym w gminie systemem gospodarowania odpadami.
Na terenie Punktu EKO BOX obowiązuje "regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie"

Informujemy ponadto, że w Punkcie EKO BOX, do dyspozycji mieszkańców Gminy jest przyczepka samochodowa oraz niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD.
 
UWAGA !!! Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX (PSZOK)!!!

GODZINY OTWARCIA:
♻ Kwiecień – wrzesień:
Poniedziałek – czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 10.00 - 18.00
Sobota 7.00 – 15.00                                             
♻ Październik – Marzec:                            
Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00                  
Sobota 7.00 – 15.00
W Wielką Sobotę i Wigilię Bożego Narodzenia PSZOK jest nieczynny.

INFORMACJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU EKO BOX  UDZIELA:
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE OPOLSKIE:
♻ Urząd Miejski – Referat Zarzadzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
(Pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie, pok. nr 4)
Tel.: 77 404 93 40, 77 404 93 41, 77 404 93 42
e-mail: 
strona www: www.odpady.strzelceopolskie.pl

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEMIELNICA:
♻ Urząd Gminy Jemielnica - Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska (ul. Strzelecka 67, Jemielnica, pok. nr 8)
Tel.: 77 46 23 513, 77 46 23 500
e-mail: 
strona www: www.odpady.jemielnica.pl

♻ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX, Szymiszów, ul. Dworcowa 7a
Tel. 77 461 79 89 
♻ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o w Strzelcach Opolskich, ul. A. Mickiewicza 2 - Zakład Higieny Komunalnej (parter)
Tel.: 77 461 36 49, 77 461 99 39
e- mail: 
strona www: www.pukim-strzelceopolskie.pl 

          

Pliki do pobrania:

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka PSZOK 20-08-31 14:24 6.95MB pobierz plik: Ulotka PSZOK
png Odbiór odpadów poremontowych - ulotka str. 1 20-08-31 14:25 384.87KB pobierz plik: Odbiór odpadów poremontowych - ulotka str. 1
png Odbiór odpadów poremontowych - ulotka str. 2 20-08-31 14:26 268.28KB pobierz plik: Odbiór odpadów poremontowych - ulotka str. 2

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H